สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน

ฟังทางนี้!!! SME Bank ออก “สินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน” วงเงินกู้สูงสุด 15ล้านบาทต่อราย!!! สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพในกิจการคล่องและเพิ่มแรงงานระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เป็นไปตามเงื่อนไขธนาคาร)

o จ้างงานไม่เกิน 50 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย

o จ้างงานตั้งแต่ 51-200 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย

o จ้างงานเกิน 200 คน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

SME Bank ขอเติมทุน หนุนสภาพคล่อง ให้ผู้ประกอบการรับทรัพย์ส่งท้ายปี!!! ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ บริการฉับไว ยื่นกู้สะดวกผ่านแพลตฟอร์ม SME D Bank รู้ผลอนุมัติใน 7 วัน