เคล็ดลับการจัดการเงินให้พอใช้เหลือเก็บ ควรทำอย่างไร

สิ่งแรกคือ ต้องหันกลับมาดูพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของเราคุณจะเพิ่มรายได้หรือจะตัดรายจ่ายที่เป็นรูรั่วของเม็ดเงินในชีวิตประจำวันซึ่งมีมากมาย ลองพิจารณา รายจ่ายเหล่านี้ แล้ว ลองคิดดูว่า คุณจะทำอย่างไร กับรายจ่ายและรายได้เหล่านี้

รูรั่วไหนบ้างที่คุณตัดหรือลดได้… ???

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)