บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

Posted on 01/15/20
View: 385

พื้นที่กรุงเทพฯ :  สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000
พื้นที่ส่วนภูมิภาค : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด (สอจ.) 76 จังหวัดทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท
สำหรับเอสเอ็มอีนิติบุคคล
วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา
ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี
ปลอดเงินต้น สูงสุด 1 ปี
สแกน QR Code ค้นหาพิกัดที่ตั้ง สอจ.ทั่วประเทศ
สอบถามเพิ่มเติม e-mail: smefund@dip.go.th / smefund.moi@gmail.com

website: www.smessrc.com , Call Center 1358

บทความอื่นๆ

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา...

โลโก้ SME D Bank และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

ฟรี สัมมนา "ก้าวต่อไปของ SMEs สิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัล" ...

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว...

เรื่องควรรู้ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน” Local Economy Loan

1.สำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก)...

ดูบทความอื่นๆ