บทความ | การเข้าถึงแหล่งลงทุน

เรื่องควรรู้ “สินเชื่อเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชน” Local Economy Loan

Posted on 01/15/20
View: 405

1.สำหรับบุคคลธรรมดา
ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.417% ต่อเดือน (3 ปีแรก) สำหรับนิติบุคคล ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.25% ต่อเดือน (3 ปีแรก)*

* หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2.วัตถุประสงค์
เพื่อลงทุน ธุรกิจเกษตรแปรรูป/ท่องเที่ยว/ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก

3.คุณสมบัติ
นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี
บริการธุรกิจเกษตรแปรรูป
ท่องเที่ยว
ผู้ประกอบการใหม่
มีนวัตกรรม
ธุรกิจผลิต
บริการอื่นๆ
ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก

4.วงเงินสินเชื่อ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ยืม ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี

หลักประกัน
๐หลักประกันตามเกณฑ์ธนาคาร
๐ บสย.

5. สมัครสินเชื่อได้แล้ว
QR Code หรือติดต่อสอบถามที่ Call Center 1357

บทความอื่นๆ

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา...

โลโก้ SME D Bank และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI)

ฟรี สัมมนา "ก้าวต่อไปของ SMEs สิ่งทอแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ ในยุคดิจิทัล" ...

ชี้พิกัดเปิดรับคำขอกู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400. โทร : 02-202-3000...

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว...

ดูบทความอื่นๆ