บทความ | คุณภาพและมาตรฐาน

คนขายของต้องรู้ ผู้บริโภคตื่นตัว 90% งดใช้ถุงพลาสติก

Posted on 01/21/20
View: 376

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยตัวเลขถึงนโยบายการงดใช้ถุงพลาสติก โดยพบว่ามีประชาชนตื่นตัวและเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูงถึง 91.28 %

ผลสำรวจดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่องการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ผ่านสวนดุสิตโพล จากกลุ่มแบบทดสอบจำนวน 2,032 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม -15 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

ผลสำรวจระบุว่า ประชาชนร้อยละ 90 เห็นด้วยกับนโยบายงดแจกถุงพลาสติก โดยมีจำนวนประชาชนสูงถึง 91.28 % เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยตนเองกันบ้างแล้ว

ขณะเดียวกัน สถิติอื่น ๆ ระบุว่า ร้อยละ 88.78 รับทราบนโยบายงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ร้อยละ 86.71 เห็นด้วยกับการพกถุงผ้า ร้อยละ 77.46 เห็นควรมีกฎหมายควบคุม และร้อยละ 61.42 เห็นด้วยกับการเก็บเงิน หรือขายถุงพลาสติกหูหิ้ว ณ จุดขาย

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

อุปสรรคส่วนตัว 6 ประการทำลายความสำเร็จ

การทำงานของทุกคนต่างต้องพบเจอกับอุปสรรคที่มักจะมาขัดขวางทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งบางครั้ง...

มีปัญหาด้านการตัดสินใจ ลองรู้จักกฎ 10/10/10

หากพูดถึงการตัดสินใจเชื่อว่าหลายคนอาจเคยประสบปัญหาด้านการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างวันนี้จะกินอะไรดี หรือในเรื่องยาก ๆ......

เฟซบุ๊กเปิดตัว Facebook Pay ชำระเงินบนโซเชียลมีเดีย

เชื่อว่าหลายคนเวลานั่งทำงานอาจจะเคยนั่งพูดกับตัวเอง หรืออาจเคยเห็นคน...

รู้หรือไม่ ? การพูดกับตัวเองช่วยเพิ่มสมาธิการทำงาน

เชื่อว่าหลายคนเวลานั่งทำงานอาจจะเคยนั่งพูดกับตัวเอง หรืออาจเคยเห็นคนบาง...

ดูบทความอื่นๆ