บทความ | คุณภาพและมาตรฐาน

ตั้งเป้าหมายธุรกิจและการทำงานด้วยหลักการ SMART

Posted on 01/21/20
View: 480

การดำเนินธุรกิจหรือการทำงานเป้าหมายนับเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นอย่างมากในการช่วยกำหนดทิศทาง และทำให้ทุกคนสามารถเดินไปตามวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่ง SME D Bank มีหลักการแบบ SMART ที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปอย่างภูมิฐานและไม่หลงทาง

Specific ป้าหมายมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย

Measurable เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ เพื่อให้รู้ว่าดำเนินการถึงขั้นตอนใดและสิ่งที่ทำมีประสิทธิภาพหรือไม่

Attainable ความท้าทายนั้นเป็นเรื่องดีและเป้าหมายที่ดีควรเกิดขึ้นได้จริงด้วยเมื่อพิจารณาบนความเป็นไปได้ทั้งเรื่องคนงบประมาณ

Relevant เป้าหมายสำคัญควรมีความสอดคล้องกับธุรกิจหรือองค์กรเพื่อไปในทิศทางเดียวกัน

Time-Bound การมีเป้าหมายเป็นเรื่องดีแต่ควรมีเรื่องระยะเวลาในการควบคุมเพื่อให้เป้าหมายนั้นเกิดประสิทธิภาพด้วย

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

อุปสรรคส่วนตัว 6 ประการทำลายความสำเร็จ

การทำงานของทุกคนต่างต้องพบเจอกับอุปสรรคที่มักจะมาขัดขวางทางแห่งความสำเร็จ ซึ่งบางครั้ง...

มีปัญหาด้านการตัดสินใจ ลองรู้จักกฎ 10/10/10

หากพูดถึงการตัดสินใจเชื่อว่าหลายคนอาจเคยประสบปัญหาด้านการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย ๆ อย่างวันนี้จะกินอะไรดี หรือในเรื่องยาก ๆ......

เฟซบุ๊กเปิดตัว Facebook Pay ชำระเงินบนโซเชียลมีเดีย

เชื่อว่าหลายคนเวลานั่งทำงานอาจจะเคยนั่งพูดกับตัวเอง หรืออาจเคยเห็นคน...

รู้หรือไม่ ? การพูดกับตัวเองช่วยเพิ่มสมาธิการทำงาน

เชื่อว่าหลายคนเวลานั่งทำงานอาจจะเคยนั่งพูดกับตัวเอง หรืออาจเคยเห็นคนบาง...

ดูบทความอื่นๆ