บทความ | การตลาด

เช็ค 3 จุดอ่อน สินค้าท้องถิ่นไทย

Posted on 01/21/20
View: 700

ด้วยความที่ปัจจุบัน สินค้าท้องถิ่นได้รับความนิยมมากขึ้นจากการผลักดันของภาครัฐ รวมถึงยังมีสถิติจากกรมพัฒนาชุมชนพบว่าในปี 2561 สินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มียอดจำหน่ายสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท แต่จากสถิติยังพบว่า สินค้ามากกว่า 40% ยังไม่สามารถสร้างมาตรฐานหรือเข้าสู่การแข่งขันได้

ดังนั้น จึงได้ข้อมูลว่า สินค้าท้องถิ่นไทยเหล่านี้ยังมีจุดอ่อน โดยแบ่งเป็น 3 ด้านหลัก เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และจะมีส่วนใดบ้าง ลองไปเช็กกัน

การตลาด : สินค้ามีลักษณะใกล้เคียงกันทำให้ขาดความโดดเด่นรวมถึงบรรจุภัณฑ์ไม่สวยงามน่าใช้

ราคา : ปัญหาด้านราคาที่พบจะเป็นการตั้งราคาไม่สอดคล้องกับต้นทุนของสินค้าทำให้ประสบปัญหาทางการเงินจนเกิดภาวะขาดทุน

ช่องทางจำหน่าย : ขาดเรื่องประชาสัมพันธ์สินค้าในช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้การขาดการสร้างความรับรู้ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถเข้าถึงและรู้จักสินค้าได้

——————————–

ติดตามข้อมูล SME D Bank ผ่านช่องทาง

Facebook: www.facebook.com/smedevelopmentbank

Twitter: https://twitter.com/bank_sme

Line@ ID: @smebank

YouTube: SME Development Bank

Website: http://www.smebank.co.th

ยื่นขอสินเชื่อออนไลน์ผ่าน SME D Bank https://smedbank.smebank.co.th/app/

บทความอื่นๆ

แบรนด์ท้องถิ่นไทย ก้าวไกลด้วย 3 องค์ประกอบ

การทำสินค้าท้องถิ่นไทยนั้นปัจจุบันต่างได้รับการยอมรับและผลักดันมากขึ้น...

เรียนรู้ความหมาย SWOT เพื่อวิเคราะห์อนาคตธุรกิจ

คนที่ทำธุรกิจนั้น ทุกคนน่าจะเคยรู้จักคำว่า SWOT ซึ่งเป็นเสมือนปัจจัยทั้ง 4 ด้านในการทำธุรกิจ ...

อินสตาแกรม เปิดตัว Threads รองรับการแชท

อินสตาแกรม (Instagram) โซเชียลมีเดียยอดนิยมเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่เพื่อใช้รองรับการแชท...

เรียนรู้ก่อนพูดคุยกับ 4 ขั้นตอนการเจรจาธุรกิจ

การเจรจาทางธุรกิจนั้นนับเป็นอีกส่วนประกอบสำคัญในการช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเดินหน้าไป...

ดูบทความอื่นๆ