การเข้าถึงแหล่งทุน

5 เรื่องน่ารู้ “สินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน”

January 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน| 702

1.วงเงินโครงการ 3,000 ล้านบาท - วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย -ดอกเบี้ย 1% ตลอดอายุสัญญา

เช็คลิสต์ เอกสาร ก่อนขอสินเชื่อ กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ SME โตไว ไทยยังยืน

January 15th, 2020|การเข้าถึงแหล่งทุน| 349

ใบคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว